Upadłość konsumencka Gliwice | Prawo Upadłościowe

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 20/2

z adwokatem

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch z siedzibą w Gliwicach reprezentuje Klientów z Gliwic oraz innych miast województwa śląskiego oraz województwa opolskiego w sprawach o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) oraz w sprawach o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców (tzw. upadłość firmy).

CO TO JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zadłużenia ciążącego na dłużniku w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności, tj. doprowadzenia do sytuacji w której zobowiązania dłużnika niewypłacalnego ulegną umorzeniu, dzięki czemu będzie on mógł rozpocząć dalsze życie bez ciążących na nim długów.

Co jednak istotne, upadłość konsumencka nie jest jedyną metodą oddłużenia, obok upadłości są to postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (tzw. układ konsumencki) oraz podjęcie negocjacji z wierzycielami, celem zawarcia ugód w przedmiocie spłaty zadłużenia.

Adwokat Gliwice Tomasz Diduch reprezentuje Klientów w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czy też w postępowaniach o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, jak również w negocjacjach z wierzycielami.

Upadłość konsumencka
shadow
Upadłość konsumencka
shadow

kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika (osobę znajdującą się w stanie niewypłacalności), jak również jego wierzyciela. Wniosek musi dotyczyć konsumenta, a zatem osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od 2020 roku powszechnym zjawiskiem jest również składanie wniosków o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców ale warunkiem skuteczności takiego wniosku jest uprzednie zamknięcie prowadzonej działalności gospodarczej.

 Niezależnie od tego, kto składa wniosek o ogłoszenie upadłości, musi on spełnić szereg wymogów formalnych od których zależy rozpoznanie wniosku upadłościowego przez właściwy sąd. Dlatego też przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również w toku postępowania, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch z siedzibą w Gliwicach reprezentuje zarówno dłużników oraz wierzycieli w toku postępowań upadłościowych.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - ETAPY POSTĘPOWANIA


W postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można wyróżnić dwa etapy. Pierwszym z nich jest postępowanie o ogłoszenie upadłości które rozpoczyna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, a dłużnik posiada tzw. zdolność upadłościową, to postępowanie to kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Drugim etapem jest postępowanie po ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza syndyka masy upadłości, przed którym faktycznie toczy się to postępowanie. To on kontaktuje się z dłużnikiem występującym na tym etapie w roli upadłego, zbiera wszystkie niezbędne informacje, ustala krąg wierzycieli upadłego, a także likwiduje masę upadłości (czyli spienięża majątek dłużnika). Niemniej jednak brak majątku nie stanowi przeszkody do skutecznego prowadzenia procedury upadłościowej.

Adwokat Gliwice Tomasz Diduch reprezentuje Klientów zarówno w toku postępowania o ogłoszenie upadłości oraz postępowania po ogłoszeniu upadłości.

 

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

SKUTKI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ


Postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, kończy się najczęściej na jeden z trzech niżej wskazanych sposobów:

1. Ustalenie planu spłaty – długość planu spłaty uzależniona jest od tego, czy sąd w postanowieniu kończącym to postępowanie stwierdzi zawinienie dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności (np. poprzez lekkomyślne zaciąganie zobowiązań). W takiej sytuacji plan spłaty ustalany jest na okres do 84 miesięcy, zaś jeżeli sąd nie stwierdzi zawinienia w powstaniu stanu niewypłacalności plan spłaty ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Miesięczna wysokość raty planu spłaty zależna jest zaś od możliwości zarobkowych dłużnika i jego uzasadnionych wydatków. Umorzenie zobowiązań następuje po wykonaniu planu spłaty, niemniej jednak dłużnik sam realizuje plan spłaty (np. poprzez uiszczanie zasądzonych kwot na rachunek bankowy jego wierzycieli), bez udziału syndyka masy upadłości, czy też komornika sądowego.

2. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty – jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla dłużnika i polega ono na umorzeniu zobowiązań z chwilą uprawomocnienia się postanowienia, bez konieczności dokonania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli. Wydanie takowego orzeczenia następuje w sytuacji kiedy sytuacja finansowa dłużnika wskazuje, że nie będzie on w stanie wykonywać jakichkolwiek spłat na rzecz swoich wierzycieli.

3. Warunkowe umorzenie zobowiązań – rozwiązanie to występuje w sytuacjach w których dłużnik w chwili orzekania nie ma możliwości spłacenia swoich wierzycieli, niemniej z okoliczności sprawy wynika, iż przeszkoda ta nie ma charakteru trwałego. Wówczas umorzenie zobowiązań wystąpi, jeżeli w terminie 5 lat, nie zostanie złożony wniosek o ustalenie planu spłaty.

Jak widać ogłoszenie upadłości nie powoduje samo w sobie umorzenia zobowiązań. W związku z powyższym w toku postępowania warto skorzystać z reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch z siedzibą w Gliwicach reprezentuje Klientów aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

 

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY (UPADŁOŚĆ FIRMY)


Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Diduch w Gliwicach oferuje swoje usługi również w zakresie upadłości przedsiębiorców (tzw. upadłość firmy).

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, podobnie jak w przypadku konsumentów, możliwe jest w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności, a stan ten co do zasady występuje, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.  Co przy tym istotne, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Adwokat Gliwice Tomasz Diduch oferuje pełną reprezentację przedsiębiorców chcących złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

Niemniej jednak, przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, warto rozważyć możliwość porozumienia się z wierzycielami, m.in. w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

ILE KOSZTUJE UPADŁOŚĆ?


Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uiścić opłatę sądową od wniosku w wysokości 30,00 złotych. Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej ustalane jest indywidualnie z klientem w zależności od okoliczności danej sprawy i związanego z tym nakładu pracy adwokata.

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy wymaga uiszczenia na rachunek bankowy właściwego sądu opłaty sądowej w wysokości 1.000,00 złotych oraz zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej również ustalane jest indywidualnie z klientem po ustaleniu okoliczności faktycznych sprawy i związanego z tym nakładu pracy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematami: upadłość konsumencka Gliwice oraz upadłość przedsiębiorcy Gliwice zapraszam do kontaktu z tut. Kancelarią Adwokacką.

 

Our Practice Areas

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque.
shadow

Separation & Divorce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Child Custody

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Child Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Spousal Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

International Matters

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Family Law Appeals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Wealth Protection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

High Net-worth Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

How It Works

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Consultation

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque.

Strategize

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque.

Take Action

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque.

Office Locations

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque.

Vancouver

Howe St, Vancouver, BC VZS 2S8, Canada.
+1 12345 67890

Montreal

Henri Ave, Montreal, QB H2S 3S3, Canada
+1 12345 67890

Toronto

Kingston 584 Toronto M4L 1V3, Canada
+1 12345 67890

Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam.
John Doe
Vancouver
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam.
Jessica Smith
Toronto
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam.
Steve Rogers
Montreal