Jakie zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?

Wielu dłużników zainteresowanych upadłością konsumencką zadaje sobie pytanie, jakie zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?Co prawda nadrzędnym celem upadłości konsumenckiej jest co do zasady umorzenie wszelkich zobowiązań dłużnika, niemniej jednak ustawodawca przewidział ściśle określone wyjątki od ww. zasady. Jakie długi nie zostaną umorzone w ramach postępowania upadłościowego?W razie umorzenia zobowiązań...