Jaki majątek nie wchodzi do masy upadłości?

Wśród osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości, często pojawia się wątpliwość, jakie przedmioty wchodzące w skład majątku upadłego objęte zostaną likwidacją (a zatem sprzedażą) stanowiącą nieodzowny element procedury upadłościowej. Wbrew pozorom, masa upadłości nie musi obejmować całego majątku dłużnika, o czym stanowi treść art. 63 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku...

Jakie zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?

Wielu dłużników zainteresowanych upadłością konsumencką zadaje sobie pytanie, jakie zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?Co prawda nadrzędnym celem upadłości konsumenckiej jest co do zasady umorzenie wszelkich zobowiązań dłużnika, niemniej jednak ustawodawca przewidział ściśle określone wyjątki od ww. zasady. Jakie długi nie zostaną umorzone w ramach postępowania upadłościowego?W razie umorzenia zobowiązań...