Ile trzeba mieć długów aby ogłosić upadłość konsumencka?

Ile trzeba mieć długów aby ogłosić upadłość konsumencką?Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, którego celem jest doprowadzenie do umorzenia zadłużenia ciążącego na Dłużniku. Od chwili zliberalizowania w 2020 roku przesłanek umożliwiających wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, temat ten cieszy się zainteresowaniem wielu osób chcących ogłosić swoją upadłość. Jednym z...

Wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego – komu przysługuje i na jakich warunkach?

Wielu niewypłacalnych dłużników podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej jest jednocześnie właścicielami mieszkania lub domu – z tego też względu, w przypadkach tych osób złożenie wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb upadłego jest istotnym uprawnieniem o którym właściciele nieruchomości powinni pamiętać w toku postępowania upadłościowego....

Jaki majątek nie wchodzi do masy upadłości?

Wśród osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości, często pojawia się wątpliwość, jakie przedmioty wchodzące w skład majątku upadłego objęte zostaną likwidacją (a zatem sprzedażą) stanowiącą nieodzowny element procedury upadłościowej. Wbrew pozorom, masa upadłości nie musi obejmować całego majątku dłużnika, o czym stanowi treść art. 63 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku...

Jakie zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?

Wielu dłużników zainteresowanych upadłością konsumencką zadaje sobie pytanie, jakie zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?Co prawda nadrzędnym celem upadłości konsumenckiej jest co do zasady umorzenie wszelkich zobowiązań dłużnika, niemniej jednak ustawodawca przewidział ściśle określone wyjątki od ww. zasady. Jakie długi nie zostaną umorzone w ramach postępowania upadłościowego?W razie umorzenia zobowiązań...